Thi công sơn epoxy bằng hệ lăn Rulo

Liên hệ

Sơn sàn epoxy có 2 dòng sản phẩm chính đó là sơn phủ sàn epoxy hệ 3 lớp và sơn epoxy tự san phẳng đối với từng hệ sơn epoxy thì sẽ có quy trình thi công sơn sàn epoxy khác nhau. Đối với hệ sơn sàn epoxy phủ 3 lớp thì quy trình thi công sơn epoxy gồm 1 lớp sơn lót và 2 lớp sơn phủ, thi công bằng bằng hệ lăn Rulo thường có độ dày từ 0.15mm đến 0.5mm tùy theo đặc tính sản phẩm và yêu cầu của hạng mục cần thi công

  • Miễn phí tư vấn thiết kế
  • Thi công nhanh chóng, chất lượng
  • Bảo hành và chăm sóc tận tình
Danh mục: